Generalforsamling i Støvring Multihus

Generalforsamling, tirsdag den 22. marts 2022, kl. 18.00 i Støvring Multihus

Generalforsamling i Støvring Multihus

Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 18.00 indkaldes der til Generalforsamling i Støvring Multihus på 1. salen i den nye afdeling.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnsskabsår

5.Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter for disse

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest. 1. marts

11.01.2022

Webdesign: StyrHjemmesiden.dk