Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19.00

Så er det igen tid til generalforsamling i Støvring Multihus. Den bliver afholdt i Støvring Multihus på 1. salen i den nye afdeling.

Husk der kun er adgang for medlemmer!

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter for disse.

8. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. marts 2024.

05.02.2024

Webdesign: StyrHjemmesiden.dk