Tilbud - prøveordning i Motionscentret

200 kr/md. Studerende, unge under 18 år og pensionister betaler 100 kr/md.

Pr. 1. juni 2016

100 kr. / mdr.: studerende, unge under 18 år og pensionister
200 kr./ mdr.: andre motionister

Der kan for alle trænes på alle tidspunkter inden for motionscentres åbningstid
+
Der er fri adgang til offentlig svømning

Ved kontingentbetaling oplyses konto nr. og e-mailadresse, så der fremover betales via pbs.
Der betales forud pr. den 1. i hver måned.
Motionisten skal have et svømmekort, som skal forevises til den offentlige svømning.

31.05.2016

Webdesign: StyrHjemmesiden.dk