Generalforsamling i Støvring Multihus

Ny dato for Generalforsamlingen i Støvring Multihus

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støvrig Multihus.

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Støvring Multihus, mandag den 22. juni, kl. 18.00

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter for disse

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden.

28.05.2020

Webdesign: StyrHjemmesiden.dk